ภาพกิจกรรมในวันที่ 7 พฤษภาคม 2554 ในโครงการถุงยังชีพถาวรเพื่อการฟื้นฟูอาชีพผู้ประสบภัย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น